III. PROSES EMNİYET SEMPOZYUMU
9 - 10 Nisan 2019,
Bilişim Vadisi
III. PROSES EMNİYET SEMPOZYUMU
9 - 10 Nisan 2019,
Bilişim Vadisi
III. PROSES EMNİYET SEMPOZYUMU
9 - 10 Nisan 2019,
Bilişim Vadisi
previous arrow
next arrow
Slider

Sempozyum Tarihi

9 – 10 Nisan 2019

Sonuç Raporu

Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi-2018

SEMPOZYUMUN AMACI

Büyük endüstriyel kazalar, yaralanma ve ölüme sebep olabileceği gibi azımsanmayacak ekonomik, maddi ve çevresel zarara neden olabilir. Tehlikelerin hepsi aynı olmayacağı gibi sonuçları da benzer olmayabilir. Proses emniyeti yönetim sistemi endüstriyel tesislerin mühendislik tasarımlarına, tehlikelerin belirlenmesine, olay analizlerine, değişiklik yönetimine, ekipmanların bakımına, gözetimine ve testlerine, proses kontrol ve alarm sistemlerine, işletme ve bakım prosedürlerine, personelin eğitimine ve insan faktörüne odaklanır.

SEVESO Direktifi, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla büyük kaza risklerinin kontrol yükümlülüklerini gerektirmektedir. İlgili kuruluşların güvenlik raporları ve acil eylem planlarını hazırlamaları gerekmektedir.

ATEX Direktiflerinde ise, işyerlerindeki tehlikeli alanların belirlenmesi, kontrol önlemlerinin alınması ve uygun elektriksel ekipmanın seçimi işverenlere yükümlülük olarak verilmektedir. ATEX Direktifleri olarak bilinen, 99/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 2002 yılında, 2014/34/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ise 2014 yılında mevzuatımıza uyumlaştırılmıştır.

SEVESO, ATEX Direktiflerinin uyumlaştırılması ülkemizde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması yönünde büyük faydalar sağlayacaktır fakat bununla beraber yasal, teknik ve kurumsal reformları beraberinde getirecektir. Bu reformlar ilgili paydaşlar için teknik bilgi, donanım ve bütçe gereksinimi doğuracak, sonuçta ülkemiz için ciddi bir sınav olacaktır.

Bu süreçte, konu ile ilgili olan tüm paydaşları; mevzuat yapıcılar, denetçiler, sektör çalışanları, eğitimciler, ürün ve hizmet girişimcileri, belgelendirme kuruluşlarını bir araya getirerek; bilgi birikimlerini, araştırmalarını, sorun ve çözümlerini, ürün ve hizmetlerini paylaşmayı hedefleyen geniş çaplı bir sempozyumun düzenlenmesi; sürecin anlaşılması ve yönlendirilmesi için tüm paydaşlar açısından faydalı olması hedeflenmektedir.

 

ETKİNLİK YERİ

Bilişim Vadisi

ETKİNLİK AFİŞİ

ETKİNLİK BROŞÜRÜ

PROGRAM

KONU BAŞLIKLARI

SEVESO Direktifi / Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması
 • Kimyasalların Yönetimi ve Kantitatif Risk Değerlendirmesi
 • Kimyasal Maruziyet Risk Analizi
 • Proses Tehlike Analiz Metodları (HAZOP, HAZID, LOPA, ETA, FTA,…)
 • Kantitatif Analizlerde İnsan Faktörü
 • RCM (Güvenilirlik Merkezli Bakım), RBI (Risk Temelli İnceleme)
 • Risk Analiz Yöntemlerinin Sonucunda İhtiyaç Duyulan Güvenli Proses Tasarımlarına Geçiş
 • Fonksiyonel Güvenlik (Güvenli Proses Tasarımı, SIS, SIF, SIL)
 • Tehlikeli Olayın Etki Seviyesinin Belirlenmesi ve Modellenmesi
 • Kantitatif Analizlerde Kullanılan Yazılımlar
 • Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) Ulusal Ve Uluslararası Mevzuat ve Satandartlar
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesine Yönelik Politika ve Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde Değişim Yönetimi Ve Önemi
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde Acil Durum Yönetimi
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde İSG Yönetimi ve Çevre Yönetimi
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde Alt İşveren Yönetimi
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde Güvenlik Kültürünün Artırılması
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde Çalışanların Eğitimi ve Yetkinliklerinin Artırılması
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde İyi Uygulama Örnekleri ve Önerileri
 • BKÖP / Güvenlik Raporunun Hazırlanması ve İyi Uygulama Örnekleri
 • Dahili ve Harici Acil Durum Planları
 • Kaza Raporlaması
 • Güvenlik Yönetim Sistemi ve Denetim Süreci
 • Güvenlik Raporları Denetimine İlişkin Ayrıntılar
 • İdari Para Cezaları ve Uygulama Koşulları
 • Arazi Planlaması ve Büyük Endüstriyel Kaza Kavramı İle İlişkisi / Domino Etkisi
 • Proses Güvenliği Çalışmalarının Sigorta Primlerine Etkisi
ATEX Direktifleri
 • Patlayıcı Ortam Risk Değerlendirme
 • Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması
 • Ekipman Uygunluk Değerlendirme
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamların Denetim ve Bakımı
 • ATEX Sertifikalı / SIL Sertifikalı Ekipman Seçimi
Sanayide Dijital Dönüşüm ve Proses Emniyeti
 • Akıllı Üretim Teknolojileri ve Sistemler
 • Gelişmiş İşlevsel Malzemeler
 • Otomasyon
 • Büyük Veri Analitiği ve Gelişmiş Algoritmalar
 • Geleceğin Fabrikaları
 • Sanayi Süreç Kontrolü
 • Nesnelerin interneti
 • Simülasyon

HABERLER

Sonuç Bulunamadı

İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızı daraltmayı deneyin veya mesajın üzerindeki gezintiyi kullanın.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Destekleyen Kuruluş 1

Destekleyen Kuruluş 2

Destekleyen Kuruluş 3

Destekleyen Kuruluş 4

Destekleyen Kuruluş 5

Destekleyen Kuruluş 6

Destekleyen Kuruluş 7

Destekleyen Kuruluş 8

Destekleyen Kuruluş 9

Sempozyum’a Kayıt Olun!

Aşağıdaki bağlantıyı takip ederek Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’ne kayıt sürecinizi hemen başlatabilirsiniz.