BİLDİRİ ÖZETİ SON TESLİM TARİHİ / 25 Ağustos 2020
Bildiri özetleri 300-500 kelime arasında anlaşılır ve yalın bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. Özetler PDF dosyası formatında alındı onaylı e-posta ile sempozyum sekreteryasına gönderilmelidir. ( prosesemniyeti@kosano.org.tr) Yazarların temsil ettikleri kurum/kuruluş/firmalar, birden fazla yazarı olan bildirilerde bildiriyi sunacak kişi ve yazışma adresi muhakkak belirtilmelidir.

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
/ 04 Eylül 2020
26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Sempozyum Bilim Kurulu tarafından bildiri özetleri değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu özetleri kabul edilen bildiri sahiplerine sempozyum sekreteryası tarafından 4 Eylül tarihinde e-mail ile sonuç bildirilecektir.

BİLDİRİ TESLİMİ
/ 16 Ekim 2020
Bilimsel yazım kurallarına göre yazılacak olan bildirilerin tam metni ve Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kurumsal formata uygun sunum, 16 Ekim 2020 tarihine kadar PDF ve Word dosyası formatında alındı onaylı e-posta ile sempozyum sekreteryasına iletilecektir. (prosesemniyeti@kosano.org.tr). Bildiri sayısına bağlı olarak bildirilerin poster bildiri olarak değerlendirilmesi yoluna gidilebilecektir.

BİLDİRİ FORMATI
  • Bildiri sayfaları, A4 (210 mm x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.
  • Sayfa kenar boşlukları: İlk sayfa için üst = 3 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm, diğer sayfalar için üst = 2,5 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm.
  • Bildiri her biri 80 mm genişliğinde iki sütun halinde yazılmalıdır. Sütunlar arasında 10 mm aralık bırakılmalıdır.
  • Bildiri, Times New Roman yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana dayalı hizalı olarak yazılmalıdır.
  • Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurumların adları ve e-posta adresleri yer almalıdır.
  • Başlıktan sonra dört satır boşluk bırakılarak yazılacak Türkçe özet ve İngilizce özet (abstract) kısımları en az 100, en çok 150 kelimeden oluşmalıdır.
  • Bölüm başlıkları, numaralandırılmalı, yalnızca baş harfleri büyük harflerle yazılmalı ve sütuna ortalanmalıdır.