Sempozyumun Amacı

Proses Emniyeti Yönetim Sistemi, endüstriyel tesislerin asla ihmale getiremeyeceği en önemli konuların başında gelmektedir. Yaşayan bir süreç olan proses emniyeti; mühendislikten tasarıma, tehlikelerin belirlenmesine, olay analizlerine, değişiklik yönetimine, ekipmanların bakımına, gözetimine ve testlerine, proses kontrol ve alarm sistemlerine, işletme ve bakım prosedürlerine, personelin eğitimine ve insan faktörüne odaklanır.

Mevzuatımıza uyumlaştırılarak yeniden yayınlanacak olan SEVESO III Direktifi ise, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla büyük kaza risklerinin kontrolü ile ilgili olarak sanayiciye birçok yeni yükümlülük gerektirmektedir. Bu kapsamda ilgili kuruluşların güvenlik raporlarını ve acil eylem planlarını hazırlamaları gerekmektedir. Ayrıca yeni yayınlanacak olan tebliğlerde Büyük Kaza Senaryosu kavramı geçmekte ve yeni raporlar yazılması konusundaki yükümlülüklerinden bahsedilmektedir.

SEVESO III Direktifinin mevzuatımıza uyumlaştırılması ülkemizde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması yönünde büyük faydalar sağlayacaktır. Fakat bununla beraber yasal, teknik ve kurumsal reformları da beraberinde getirecektir. Bu reformlar ilgili paydaşlar için teknik bilgi, donanım ve bütçe gereksinimi doğuracak ve sonuçta ülkemiz için ciddi bir sınav olacaktır.

Büyük endüstriyel kazalar, yaralanma ve ölüme sebep olabileceği gibi azımsanmayacak ekonomik, maddi ve çevresel zarara da neden olabilir. Tehlikelerin hepsi aynı olmayacağı gibi sonuçları da benzer olmayacaktır. Son dönemlerde birçok büyük endüstriyel kazaya sebep olmuş olan basınçlı ekipman ve kaplar ise proses emniyetinin en fazla geliştirilmeye açık ekipmanlarının başında gelmektedir.

Basınçlı kaplar, kazanlar ve ekipmanlar, petrokimya tesisleri, rafineriler, kağıt tesisleri v.b. endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan kazalar, bu kaplar, kazanlar ve ekipmanlarda oluşabilecek sızıntılar ve kırılmaların sonucunda yangınlar, şiddetli patlamalar, toksik salınım ve parçacık çarpmasından dolayı ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olabileceğini göstermektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde yönetmelik ve standartlarda bu durumun tehlike ve güvenlik değerlendirmelerinde göz önüne alınmasının gerekliliğinden bahsedilmektedir. Bu kaplar, kazanlar ve ekipmanların tasarımları, onarımları, periyodik kontrolleri, muayeneleri, test ve denetimleri, bütünlük analizleri, güvenlik tedbirleri, kazalarda ve kazaların doğuracağı olumsuz sonuçların azaltılmasında önemli rol oynar.

Diğer taraftan günümüzde teknoloji hızla gelişmekte olup, teknolojik gelişmenin getirdiği en büyük yenilik Endüstri 4.0 olmuştur. Bu kapsamda Endüstri 4.0 ile proses emniyetinin kesişmesi de kaçınılmaz olmakta ve bu konuda teknolojik birçok yenilik ortaya çıkmaktadır.

Bu süreçte, konu ile ilgili olan tüm paydaşları; mevzuat yapıcıları, denetçileri, sektör çalışanlarını, eğitimcileri, ürün ve hizmet girişimcilerini, belgelendirme kuruluşlarını bir araya getirerek; bilgi birikimlerini, araştırmalarını, sorun ve çözümlerini, ürün ve hizmetlerini paylaşmayı hedefleyen geniş çaplı bir sempozyumun düzenlenmesi; sürecin anlaşılması ve yönlendirilmesi için tüm paydaşlar açısından faydalı olması hedeflenmektedir.

Turkish EnglishGermanRussian